Sa isang pagmamahalan, may mga sandaling kinakailangan nating magpasya para sa kapakanan ng ating minamahal. Masakit man isipin, ngunit may mga pagkakataon na mas mabuti na nating hayaan ang ating minamahal na maging masaya kahit na hindi sa atin.Ang pagpapalaya sa mahal sa buhay ay hindi madaling desisyon. Ngunit sa ilang mga sitwasyon, ito ang pinakamahusay na hakbang upang matamo ang tunay na kaligayahan ng ating minamahal. Hindi lahat ng oras ay tayo ang makakapagbigay ng kasiyahan at ligaya sa kanilang buhay, at sa mga pagkakataong ito, nararapat na tanggapin natin ang katotohanang mas mabuti silang makita na masaya kahit na hindi sa ating piling.Ang pagpapalaya ay nagpapakita ng pagmamahal na hindi nakakapit sa pag-aangkin o pananatili sa kapwa. Ito ay pagpapakita ng kahusayan sa pagmamahal na handang magparaya at magbigay kalayaan sa ating minamahal upang maranasan ang kanilang sariling paglalakbay ng kaligayahan.Sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagtupad sa ating sariling kagustuhan, kundi pati na rin sa pagbibigay kalayaan sa ating minamahal na hanapin at maranasan ang kanilang sariling kaligayahan. Kaya’t sa mga sandaling ito, mas gugustuhin ko pang makita ka sa iba na masaya, kaysa tuluyang mawala ka sa aking buhay. Dahil sa pagpapalaya, nagiging tunay at wagas ang ating pagmamahal.