Tapang at Katapatan: Pagtindig sa Harap ng Hamon
Posted by

Tapang at Katapatan: Pagtindig sa Harap ng Hamon

“Sa bawat pagsubok, huwag kang mag-alinlangan na ipahayag ang iyong saloobin. Kapag hinaharap mo ang mga hamon ng buhay, huwag kang matakot na lumaban para sa iyong mga karapatan at kagustuhan. Kung may mga bagay na hindi ayon sa iyong pananaw o nararamdaman mo’y hindi tama, huwag kang magdalawang-isip na ipaglaban ang iyong opinyon at […]

KARAPATAN
Posted by

KARAPATAN

May karapatan ka pang magreklamo sa mga bagay na lahat nalang nasa’yoHindi ka makontento sapagkat ninanais mo ang mas higit pa ritoMatuto kang magpahalaga sa mga ‘yan sapagkat baka isang araw maglaho ang lahat at doonmo lang matatanggap ang kasabihang;Sana noon pa, sana nakontento ako, at hindi pinangunahan ng pagrereklamo