Tapang at Katapatan: Pagtindig sa Harap ng Hamon
Posted by

Tapang at Katapatan: Pagtindig sa Harap ng Hamon

“Sa bawat pagsubok, huwag kang mag-alinlangan na ipahayag ang iyong saloobin. Kapag hinaharap mo ang mga hamon ng buhay, huwag kang matakot na lumaban para sa iyong mga karapatan at kagustuhan. Kung may mga bagay na hindi ayon sa iyong pananaw o nararamdaman mo’y hindi tama, huwag kang magdalawang-isip na ipaglaban ang iyong opinyon at […]