Walang kasiyahan buhay ng taong puro reklamo ang nasa katawan
Nababalot ng kalungkutan sapagkat hindi makontento sa mga bagay-bagay
Na sa halip bigyang halaga kung ano ang mayroon sila
Mas inuna pa mag reklamo, kaysa pasalamatan ito.
Maliit o malaki, kulang o higit pa
Bigyan mo ng importansya dahil ikaw ang mayroon at ang iba nagdurusa.