“Mahal kita hanggang sa dulo ng ating kwento, hanggang sa huling hininga ko.” Ito ay hindi lamang isang simpleng mga salita kundi isang pangakong buhay. Sa bawat kwento ng pag-ibig, mayroong pangakong naglalaman ng tapat na pagmamahal at dedikasyon. Isang pangakong hindi nagbabago kahit anong mangyari. Ito’y pangako ng patuloy na pagmamahal at suporta, maging sa mga panahon ng kahirapan at pagsubok. Sa bawat yugto ng buhay, ito’y isang paalala na mayroong isang taong laging nariyan, handang magmahal at alalayan sa bawat hakbang.Sa mga sandaling masaya, ito’y nagpapahiwatig ng pasasalamat at pag-alaala sa mga magagandang alaala. Sa mga sandaling malungkot, ito’y nagbibigay ng lakas at pag-asa na mayroong isang nagmamahal na handang makinig at umintindi. Ito’y paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nauubos, hindi naglalaho, at hindi nagbabago. Ito’y isang pangako ng pagtitiwala at pagkakaisa, na taglay ang lakas at tapang na harapin ang anumang pagsubok na magdaan.Sa bawat araw na lumilipas, ito ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa aking personal na buhay. Ito’y nagpapaalala na ang pag-ibig ay hindi lamang nararamdaman kundi isinasabuhay sa bawat kilos at salita. At sa bawat hakbang na ginagawa, ang pangako ay patuloy na namumukod-tangi: “Mahal kita hanggang sa dulo ng ating kwento, hanggang sa huling hininga ko.”