Kabataan ngayon nabubuhay sa mga mararangyang bagay Na kapag hindi naibigay sisimangot, magdadabog, na akala mo sinakluban na ng sanlibutan. Hindi marunong magpahalaga sa mga bagay na mayroon sila Ano pa’t kung tumagal baka mas lalo pa Na kahit na sa maliit na bagay hindi kayang pasalamatan Baka dumating ang pagkakataon na tipong walang wala na, at ang paggawa na ng hindi maganda ang kanilang maging sandata