Ginagawang kayamanan ang mga materyal na bagay dito sa sanlibutan. Ganyan ang henerasyon ngayon na umusbong sa mundong ibabaw. Walang pagkukubli na ito rin ay iyong naranasan. Na sa maliit na bagay kapag hindi mo nais o natipuhan agad namang reklamo, kaakibat na talaga iyan ng iyong buhay. Sa banda banda roon mo pa mapagtatanto lahat ng iyan Na ang pagrereklamo ay masamang kagawian at madala sa pagtanda man.