Sa paglalakbay ng pag-ibig, marami sa atin ang naghahanap ng pangako ng “forever.” Ang mga salitang “I love you” ay madalas na iniuugnay sa pangakong walang hanggan na puno ng saya at ligaya. Ngunit sa katunayan, ang totoong buhay ay hindi laging tumutugma sa mga kuwento sa mga aklat o pelikula.Ang katotohanan ay masalimuot at minsan ay masakit. Hindi lahat ng “I love you” ay may katumbas na “forever.” Ang mga salitang ito ay maaaring sinasabi sa isang sandali ng damdamin, ngunit maaaring mawala rin sa paglipas ng panahon. Ang pag-ibig ay hindi laging permanente at hindi laging walang hanggan.Sa bawat relasyon, may mga pagbabago at pagsubok na dumarating. Minsan, ang mga pangako ng walang hanggan ay nauuwi sa pagkakabigo at paghihiwalay. Subalit sa kabila ng sakit na dulot ng mga hindi inaasahang pagtatapos, mayroon pa ring magandang aral na matututunan.Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa “forever,” kundi tungkol din sa pagtanggap at pag-unawa. Ito ay tungkol sa pagmamahalan, pagbibigayan, at pagpapatawad. Ang mga pagkakataong hindi nauuwi sa “forever” ay nagbibigay-daan sa atin upang lumago at magkaroon ng mas maraming karanasan na magtuturo sa atin kung paano maging mas matatag at mapanatag sa sarili.Sa pagtatapos, mahalaga na tandaan na hindi lahat ng “I love you” ay may kasamang pangakong “forever.” Ngunit sa bawat pag-ibig na dumaan sa ating buhay, mayroong pagkakataon upang matuto at lumago bilang mga indibidwal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal, kundi sa kalaliman at kahalagahan ng bawat sandali.