Masarap mabuhay na kontento sa mga bagay na mayroon ka
Hindi mo ninanais ngunit ipinagkakaloob sa’yo ng maylikha
Hindi ka nagrereklamo pinapasalamatan mo pa ang mga ito
Mas maganda ang gantong gawi hindi pinagkukulang bagkus ibinubuhos pa lahat ng iyong
pangangailangan