May karapatan ka pang magreklamo sa mga bagay na lahat nalang nasa’yo
Hindi ka makontento sapagkat ninanais mo ang mas higit pa rito
Matuto kang magpahalaga sa mga ‘yan sapagkat baka isang araw maglaho ang lahat at doon
mo lang matatanggap ang kasabihang;
Sana noon pa, sana nakontento ako, at hindi pinangunahan ng pagrereklamo