“Tado” Jimenez Quotes

Tado Tagalog Quotes

Tado Tagalog Quotes

“Kung moral values ang iyong hanap, fairytales ang basahin mo. Kung naghahanap ka ng aral, basahin mo textbooks, encyclopedia. Kung gusto mong may matutunan, dictionary na lang. Kung gusto mo heartbraking, kay joe d mango. At kung gusto mo ay basta masaya lang , wag ka na lang magbasa. Makipag-kwentuhan ka sa tao. Sa panghuli, kung gusto mo nag-aalab at sagad-sagarang na tipong matatalamsikan ka ng inspirasyon…aba, sinabi ko na di ba, WAG ITO!” -TADO

”Masarap maging tambay kung may layunin kang bunuin ang mga sandali. Kung gusto mong daigin ang bawat pagkakataon. Hindi carreer ang pagiging tambay. Pero madami sa atin ay kina-carreer ang maging tambay.” -Tado

"Tado" Jimenez Quotes

“Tado” Jimenez Quotes

RIP “Tado” Jimenez

Arvin “Tado” Jimenez among 14 killed in bus accident