Hindi ko na kaya, suko na ako, aayaw na ako, hirap na ako sa ganto.

mga reklamo na naririnig mo kapag sinusubok ka ng tadhana at nang problema

hindi mona alam kung anong gagawin at hindi kana makaisip ng tama dahil ang isip mo

naka tuon nalang sa problema mo sa buhay, mali yun dapat halip na sa problema ka mag focus

sa sulosyon dapat para malutas moyung problema nayun.