Ang RESPETO Wala sa yaman o sa hirap ng buhay yan, wala sa matanda o bata, wala sa taas ng posisyon na narating, wala sa taas ng pinag-aralan o sa walang pinag-aralan.
Nasa pag-uugali ng taong nakaka-salamuha mo sa buhay kung paano ka itrato. itrato mo kung ang gusto mo ay itrato ka ng tama at respetohin.

SA PANAHON NGAYON, JOKE na ang totoo AT PROMISE NA ANG PANLOLOKO

Sa Panahon ngayon JOKE na ang mas pinapaniwalaan ng mga tao at ang PROMISE naman ang p