Sa halip na itutok sa mga nangyari na sa nakaraan, ang layunin ay magsilbing hakbang patungo sa mga pagbabago o mabuting pag-unlad. Ito’y nagsasaad ng pangangailangan na maging proaktibo at mag-ambag sa pagpapabuti ng hinaharap sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga valid na isyu at pangangailangan.