Paano na ang buhay ngayon kung wala kang pera, hindi ka mabubuhay kung wala kang pera

hindi ka pwedeng umasa sa iba kase nakakahiya naman kung sa ibang tao ka aasa lalo na kung

nag mamaluho kapa, kung kaya mong mag maluho humanap ka ng trabaho para mabili mo ang gusto mo.