Habang ika’y nabubuhay sa mundong ibabaw Bigyan mo ng pansin lahat ng natatanggap at dumarating sa iyong buhay Hindi sapat ang reklamo lang, reklamo na akala mo wala ng darating sa’yo Simulan mo sa maliliit na bagay at huwag samahan ng katamaran Bandang huli ‘yang kakareklamo mo gawan mo ng solusyon ng mapakinabangan at maging kapakipakinabang