Mahirap talaga mabuhay pag walang pera pero mas mahirap mabuhay

pag walang hanapbuhay, sa panahon ngayon mahirap mabuhay dahil sa mga

bilihin na matataas ang presyo, hagya ka na makaipon ng para sa’yo