Hindi lahat ng pangarap mo ay inaasa monalang sa swerte gumawa ka ng paraan para makuha mo

ang mga pangarap mo hindi dapat palaging inaasa sa swerte dapat dumidiskarte kadin.