Ang buhay ay isang magandang paglalakbay, kahit pa may mga pagliko at pag-akyat-baba. Mahalaga ang bawat hakbang, dahil sa bawat paglakad, natututunan natin ang kahulugan ng buhay.