Teka

Teka lang

puwede bang bumalik sa umpisa

do’n banda sa panahong

Di pa natin kilala ang isa’t-isa

Do’n sa pagkakataong

‘Di ka pa paksa ng aking mga tula

Kasi ngayon hindi ka na mabura

Hindi ka na mawala sa tagpuan

Ng istoryang kasama ka mula umpisa.