Taong May Bahong tinatago : Panlalait Quotes : Manghusga Quotes

Description: Taong May Bahong tinatago : Panlalait Quotes : Manghusga Quotes

Dimensions: 600 x 450

File Type: jpeg

File Size: 41 KB