Pusong Nangungulila
Posted by

Pusong Nangungulila

Nangungulila, nalulumbay, Sa puso’y walang kasabay. Sa bawat hininga’y naghahanap, Ng yakap at pagmamahal. Ang pagmamahal, ‘di mapapantayan, Ngunit ang iyong mahal, ‘di nakakamtan. Kaya’t sa bawat sandali, wag sumuko, Patuloy na lumaban, maging matatag, at magpakalma. Sa pag-ikot ng mundo, darating din ang panahon, Na makakamtan mo rin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig […]