Inuman lang. Walang iiyak, walang sukahan.

Dimensions: 700 x 500

File Type: png

File Size: 117 KB