Ang mga araw sa sembreak ay parang ice cream mabilis maubos!

Dimensions: 700 x 500

File Type: png

File Size: 479 KB