Saglit

Kung mauulit muli

Ang mga nakaw nating sandali

Tiyak na hindi na ulit ako magmamadali

Mas magiging mabilis na ako sa pakikinig,

Pupunan ko na ang mga espasyo

No’ng nag-ingay ka at ako’y nanahimik

Hindi na kita sasaktan ulit

Hindi na kita hahayaan ulit

Hindi na kita papayagang umalis.