When you love someone and s/he doesn’t love you back, it can feel like your world is ending. The pain you’re experiencing is very real. Science has even shown that rejection activates the same pain-sensing neurons in your brain that physical pain does. You can’t control how you feel, but you can learn to get past the pain of romantic rejection and move on with your life.

Romantic Rejection. Love and Pain.

1. Kapag ang halaman diniligan mo, mamamatay pa rin. Parang sya, minahal mo na nga iniwan ka pa rin.

Romantic Rejection. Love and Pain.

2. Maraming naghahangad ng perpekto. And they end up having nothing. Ako, ang gusto lang yung totoo, kasi sa mundong ito.. There’s no such thing as perpekto.

Romantic Rejection. Love and Pain.

3. Ang tenga kapag pinagdikit korteng puso..Extension ng puso ang tenga, kaya kapag marunog kang makinig, marunong kang magmahal..

Romantic Rejection. Love and Pain.

4. Pag may mahal ka at ayaw sayo, hayaan mo. Malay mo sa mga susunod na araw ayaw mo na din sa kanya, naunahan ka lang.

Romantic Rejection. Love and Pain.

5. Hiwalayan na kung di ka na masaya. Walang gamot sa tanga kundi pagkukusa.

Romantic Rejection. Love and Pain.

6. Pag hindi ka mahal ng mahal mo wag ka magreklamo. Kasi may mga tao rin na di mo mahal pero mahal ka. Kaya quits lang.