Panibagong umaga panibagong problema ang kakaharapin ng bawat pilipino

panibagong hirap at pagsubok sa buhay, pero hindi naman sa lahat ng oras ay problema na lang

tandaan natin na iikot din sa lahat mararanasan din natin ang ginhawa sa buhay.