Ang buhay ang sadyang ganyan suliranin ay di mapigilan kaya kahit anong mga dahilan

ikaw ay gumawa pa rin ng mga paraan, dahil ngayon ay ganyan na ang takbo ng buhay ng tao

hindi mo na alam kung paano at kung saan tutungo kaya maging madiskarte at maparaan sa buhay.