Para sa maraming babae, ang tanong na “Palalampasin nalang ba ulit?” ay hindi lamang simpleng pangungumusta sa kalagayan ng isang relasyon. Ito ay isang malalim na tugon sa mga damdamin ng pagdurusa at pagpapakawala. Sa bawat pagtatanong sa sarili kung dapat bang hayaan na lang ang bagay na masakit at hindi na nagbibigay ng ligaya, ang babae ay sumasalamin sa kanyang kalakasan at pagkamapagbigay.Ang proseso ng pagtanggap ay hindi madaling gawin para sa sinuman, lalo na sa isang babae na kadalasang may malalim na kaugnayan sa mga emosyon at karanasan. Ngunit sa kabila ng sakit at pighati, ang pagpapalaya sa isang bagay na hindi na nagbibigay ng kasiyahan ay maaaring maging isang hakbang patungo sa pagbabago at paglago.Para sa maraming babae, ang pagtanggap sa katotohanang hindi lahat ng bagay ay dapat panatilihin ay isang uri ng pag-ibig sa sarili. Ito ay pagkilala sa kanilang halaga at karapatan na maging masaya at maligaya. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa sakit ng pagpapakawala, nagiging malaya sila na harapin ang mga bagong oportunidad at pagkakataon na naghihintay sa kanila.”Palalampasin nalang ba ulit?” nagdudulot ito ng sakit at lungkot sa una, ngunit sa bandang huli, maaaring maging isang tagumpay at pagkakataon para sa isang babae na kilalanin ang kanyang halaga at lakas. Ito ay isang pagtanggap na may taglay na pag-asa at pananampalataya sa mas magandang hinaharap na naghihintay sa kanya.