Sa pag-usbong ng makabagong henerasyon
Kabataang pinoy wala ng kakontentuhan sa mga bagay bagay
Reklamo kay nanay reklamo kay tatay
Na bakit ito lang ang napasakin at hindi ‘yong aking inaasahan
Maging masaya ka lang dapat at makontento sa mga bagay na napapasayo
Importante at kapakipakinabang ka kaya nakakamtan mo ang mga bagay na idinadaan mo sa
pagrereklamo.