Sa mundong puno ng mga pangako at pangarap, marami sa atin ang nakakaranas ng paghihintay. Ngunit ang isa sa pinakamahirap na uri ng paghihintay ay ang pag-aantay sa isang taong hindi talaga para sa’yo. Ito ay isang proseso ng pagtanggap at pagpapakawala na puno ng sakit at lungkot.Ang paghihintay sa isang taong hindi talaga para sa’yo ay parang pag-akyat sa isang bundok na walang katapusan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tila mas lumalayo ka pa sa iyong destinasyon. Ang bawat araw na nagdadaan ay tila nagiging mas mabigat at mas mahirap tiisin.Ito ay isang pagsubok sa iyong pasensya at determinasyon. Madalas na sumusubok ito sa iyong kakayahan na maghintay at maniwala. Sa kada pag-antay, may kasamang tanong at pag-aalinlangan: Hanggang kailan mo ba dapat itong tiisin? Kailan mo ba dapat ito iwan at harapin ang katotohanan?Ngunit sa kabila ng sakit at lungkot, ang paghihintay ay mayroon ding mga aral na maaaring matutunan. Ito ay pagkakataon upang tuklasin ang iyong sarili, ang iyong halaga, at ang iyong mga pangarap. Ito ay pagkakataon upang pagtuunan ng pansin ang iyong sariling pag-unlad at kaligayahan.Sa huli, ang mahirap na paghihintay sa taong hindi talaga para sa’yo ay isang bahagi ng buhay na dapat nating harapin at pagdaanan. Ngunit sa bawat pagsubok na ito, mayroong liwanag ng pag-asa na naghihintay sa dulo ng kalsada. Ito ay pagkakataon upang makahanap ng tunay na pagmamahal na karapat-dapat sa’yo at magdala ng ligaya at kasiyahan sa iyong buhay.