Kasabihan ng mga Sawi at Nasaktan

Dimensions: 700 x 500

File Type: jpeg

File Size: 33 KB