Oh, may reklamo ka tungkol sa kapitbahay? Sabihin mo lang at tutulungan kita, kahit sa abot ng aking makakaya. Ang mga kapitbahay, minsan may mga hindi pagkakasundo, Ngunit sa ating pakikipag-ugnayan, dapat tayo’y magkaunawaan. Ano ba ang iyong reklamo, sasabihin mo sa akin? Baka may magagawa akong solusyon, upang mapagaan ang iyong dinaranas na hinagpis at suliranin. Kapitbahay kong mahal, sa amin ay magsalita, Ang iyong tinig ay naririnig, at tutulong ako sa abot ng aking makakaya.