Mamaya na, saglit lang, teka lang hanggang sa makalimutan mo na - Tamad

Dimensions: 700 x 500

File Type: png

File Size: 97 KB