Binibigyang-diin ng quote na ito ang kahalagahan ng paninindigan para sa tama at hindi magsasawa sa paglaban sa maling gawain. Hinihikayat nito ang isang pakiramdam ng katatagan at determinasyon sa pagtataguyod ng mga prinsipyo at moralidad. Kung mayroong isang kawalan ng katarungan o pagkakamali, dapat magpatuloy ang isa sa pagtataguyod para sa kung ano ang makatarungan at tama.