Sa mundong ito, napakalakas ng ating pananaw na palaging dapat tayong nasa tuktok, ngunit may mga sandaling kailangan nating yakapin ang pagiging hindi okay. Ang “It’s okay not to be okay” ay isang makahulugang taglay na nagbubukas ng pintuan sa pag-unlad at pagpapalakas sa kabila ng mga hamon ng personal na buhay.

Sa aking sariling kwento, natutunan ko ang halaga ng pagtanggap sa sarili kahit sa mga oras ng kahinaan. Hindi lahat ng araw ay puno ng kasiyahan; may mga sandali ng lungkot, pangamba, at pangangamba. Ngunit sa pagtanggap sa katotohanang “Di laging okay,” natutunan kong maging malakas kahit sa mga oras ng kahinaan.

Ang buhay ay isang maikling paglalakbay, at ang mga gabi ng pangungulila ay bahagi ng mas malawak na kwento. Sa bawat yugto ng pag-aaral sa sarili, nahahanap ko ang kahulugan sa pagiging bukas sa mga damdamin na bumabalot sa aking puso. Ang pagsisikap na palaging maging okay ay isang maling akala; sa pagpapahayag ng sakit at pangangailangan, natutunan kong magmahal nang buo at masaktan nang may kabatiran.

Ang “It’s okay not to be okay” ay nagbibigay ng kalayaan na tanggapin ang sarili sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa paggiliw at pang-unawa sa sarili, lumalim ang kahulugan ng pag-usbong at pag-unlad. Sa bawat pag-iyak, may bagong lakas na sumisiklab, nagbibigay daan sa pagkakaroon ng mas makulay at mas makabuluhang buhay.