Sa bawat pag-iisip at pag-aasam, may mga sandaling mapapagod ka na sa paulit-ulit na paghihintay sa isang bagay na tila hindi na mangyayari. Ang paghihintay sa wala o sa isang bagay na malabong mangyari ay maaaring maging mabigat sa damdamin at nagdudulot ng panghihina sa puso.Ang pagod na sa paghihintay ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kapaguran, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na pagod na dulot ng paulit-ulit na pag-aasam sa isang bagay na hindi naman talaga makakamit. Ito ay tila isang patuloy na paglalakbay sa ilalim ng mapanlinlang na tanghaling araw, na walang wakas na inaasahan.Sa pagod na nararamdaman, mahalaga na tuklasin natin ang dahilan kung bakit tayo naghihintay at kung ano ang mga bagay na maaaring magbago sa ating pananaw at pagkilos. Minsan kasi, ang paghihintay ay nagiging isang parusa na lamang sa ating sarili, na nagbubunga ng lungkot at pagkadismaya.Sa ganitong mga sandali, mahalaga rin na alalahanin natin na may mga bagay sa buhay na hindi natin kontrolado. Hindi lahat ng ating mga pag-aasam ay matutupad, at hindi lahat ng ating mga hiling ay sasagutin. Subalit sa kabila nito, may mga bagay pa rin tayong maaaring kontrolin: ang ating mga reaksyon, pananaw, at hakbang sa harap ng pagsubok.Sa pagod na sa paghihintay, maaari rin nating hanapin ang lakas at kapangyarihan sa pagtanggap at pagbabago. Sa pag-alis ng bigat ng pag-aasam, maaari nating makamtan ang tunay na kapayapaan at kalayaan sa ating mga puso.