Sa pag-ibig, may mga sandaling ang tanong na, “Paano mo masasabing iniibig mo ako, kung iniwan mo na ako?” ang naglalarawan ng labis na sakit at lungkot. Ang pag-iiwan ay tila nagdadala ng agam-agam sa pagmamahal, at kadalasan, nagmumula ito sa hindi maipaliwanag na mga dahilan.Sa bawat pamamaalam, mayroong mga tanong na naglalaro sa isip ng iniwan. Paano kaya ito nangyari? Paano mo kayang sabihing iniibig mo ako, ngunit pinili mong umalis? Ang ganyang tanong ay naglalaman ng lungkot at pangungulila, at nagpapabukas ng sugat na muling binubuksan sa bawat alaala.Sa pagsusuri ng ganitong pag-ibig, mahalaga ang pag-unawa sa sarili at sa dating kasintahan. May mga pagkakataon na ang pag-alis ay hindi tanda ng kakulangan sa pagmamahal, kundi pag-akay sa sariling paglago. Sa pag-unlad, maaaring natutunan ang masusing pagnanasa na maging mas maligaya at buo.Hindi madali ang sagutin ang tanong na ito, ngunit ang paglalakbay sa sariling puso at emosyon ay isang hakbang patungo sa pagpapahalaga sa sarili at sa nakaraang pag-ibig. Sa huli, maaaring matuklasan na ang pagmamahal ay masalimuot at hindi laging nagtatagal, ngunit ang pag-ibig sa sarili ay nagbibigay daan sa mas malusog at mas makabuluhang pag-ibig sa hinaharap.Sabi nga “MAY MAHALAGANG TAONG MAWAWALA PARA MAGING MATATAG KA SA HINAHARAP”