-Hirap mong mahalin-

broken

Bakit ba sa lahat ng pipiliin,

Ikaw pa ang napiling mahalin,

Eh hindi mo naman akong kayang lingunin,

Kahit ano pang effort ay hindi man lang mapansin.

Ano ba ang gustong mong gawin ko?

Ano bang dapat gawin ko?

Para lang mapansin mo,

Nahihirapan na ang puso ko.

Tatapusin ko na ba? O tuloy ko lang?

Hirap mong mahalin

Hirap na hirap na ang damdamin

Pagkat kaibigan lang ang turing mo sakin.