Kadalasan sa ating mga tao ay pinaiiral natin yung sarili nating kagustuhan, halimbawa

may gusto kang bilhin, kahit hindi mo pinag-iisipan kung kailangan mo nga ba o gusto mo lang kase

may pera ka, ganyan talaga ang karamihan sa atin eh, mas inuuna ang luho kesa sa kailangan talaga.