Araw araw kang lumalaban sa buhay kaya dapat hindi ka susuko sa kahit na anong pag subok ng buhay, kung nahihirapan kana mag pahinga kalang tas laban ulit, kung napapagod ka pahinga saglit at laban ulit walang nag tatagumpay sa nasuko agad.