Ang daming bubuyog sa barangay... bbuuuuzzzz!!

Dimensions: 700 x 500

File Type: png

File Size: 212 KB