Navigating Life’s Turbulence: A Reflection on Contentment
Posted by

Navigating Life’s Turbulence: A Reflection on Contentment

Ang buhay talaga ay napakagulo. Maraming hinaing, maraming gustong makuha. Parang hindi tayo kuntento. Kapag may natamo tayong bagay na hinahangad, hindi pa rin tayo kuntento. Parang nawawala na ang kasiyahan sa ating buhay. Hindi ko sinasabing lahat ay ganito, ngunit malinaw na marami ang may ganitong pananaw. Reklamo dito, reklamo doon. Parang walang bagay […]