Sa mundong ‘di na bago ang pagrereklamo
Sa mga kabataang hindi makontento
Mga taong walang trabaho ngunit malakas mag reklamo
Saan kayo dadalhin ng katagang ito?
Ito’y kadikit na ng tao ngunit may paraan ka pa para baguhin ang gawing ito
‘Yong kada reklamo mo, aksyunan mo agad ito.
Sapagkat kung babalutin ka nito walang mangyayari sa buhay mo.