Depression
Posted by
Posted in

Depression

Heavy clouds float low, stifling the air. A weight that is always on my chest. A thick darkness that distorts my head, A heavy weight that is difficult to unwind.   The world becomes distant, and colors fade. Shade has taken the place of joy. Days blur together, lost in a fog. A never-ending cycle […]

“KAYAKAP”
Posted by

“KAYAKAP”

“KAYAKAP” Sa buhay na puno ng pagsubok at pighati Kay hirap tanggapin ang mundong walang kasiglahan Ngunit sa piling mo, aking kayakap, tila ba may saysay Nagbabago ang pananaw, ang puso’y napapalambot Ang iyong yakap ay para bang lunas sa lahat ng sakit Ngiti sa mga mata, saya sa bawat galaw at halik Nagbibigay liwanag […]

“APART”
Posted by

“APART”

Two halves unspoken, A love that was once whole, Now shattered, scattered like coal. The pain lingers on, Memories of what’s gone, Echoes of laughter and joy, Now replaced by aching, a ploy. The distance between us, A chasm so vast, No words can bridge it, No love can last. Our hearts beat in tune, […]

Hatid Sundo
Posted by
Posted in

Hatid Sundo

Sa araw na nakakapagod at nakakalumbay Nariyan ka para magsundo, handang mag-alay ng oras at panahon para sa akin Sa bawat pag-uwi, pakiramdam ay nagbabago, at pagod ay napapawi Sa mga yakap at halik, saya ay hindi na maitago pa Maghapong trabaho, sa ilalim ng sikat ng araw, May pag-asa sa puso’t isipan, dahil pagdating […]