Posted by

10 SIGNS NA ISA KANG PA-FAMOUS

Dumadami sila. Oh baka isa ka na din sa kanila? Paano mo nga ba malalaman kung isa kang “PA-PEYMUS” 1. Yung kakilala mong lahat friend sa Facebook. 5,000 na ang friends. Pero wala pang 20% ng 5k ang kilala sa personal. Lagi nating tandaan, katulad ng ibang bagay sa internet, ang Facebook at maari ding […]

Top 10  Inspirational Quotes About Success
Posted by

Top 10 Inspirational Quotes About Success

At first we may experience unsatisfied but the time will come, we’ll be grateful at the results of our hard works. Despite how mundane or pointless the work may seem, it all adds up to a comprehensive ethic. Life isn’t life without failure and doubt. 1. “For every dark night there is a brighter day.” […]