“Ang babae ngayon ay hindi na kasing galing magluto ng nanay nila pero kasing lakas na uminom gaya ng tatay nila”

Dimensions: 700 x 500

File Type: jpeg

File Size: 56 kB