Sabit at Kabit Quotes : Wag maglambing sa Internet alamin mun kung may sabit

Sabit at Kabit Quotes : Wag maglambing sa Internet alamin mun kung may sabit

Sabit at Kabit Quotes : Wag maglambing sa Internet alamin mun kung may sabit